Στο πλαίσιο του προγράμματος “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων” οι ενδιαφερόμενες επιχ/σεις μπορούν να προβούν στην κατασκευή καινούργιων ψυκτικών θαλάμων οχημάτων με επιδότηση από 50% έως 65%..
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 30/11/2020

 

Avatar

dervisis

Leave A Reply