Διαχωριστικά

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, η εταιρεία μας αντικαθιστά και τοποθετεί νέα διαχωριστικά εισαγωγής γρήγορα και αξιόπιστα έτσι ώστε το όχημα να είναι το συντομότερο δυνατό στο δρομολόγιο που εκτελεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η μεταφορά προϊόντων χωρίς να υπάρξει αύξηση του λειτουργικού κόστους ψύξης και κίνησης.